Valderrodilla

Valderrodilla emi wanpela taun long Soria provins, Castile na León, Spen.

Valderrodilla (Soria) Mapa.svg