Szeged, kapitol bilong kaunti Csongrád

Szeged em i wanpela siti bilong Kaunti Csongrád long Hangari. Szeged i gat 170,285[1] manmeri long em.

Ol ReferensEdit