Szeged em i wanpela siti bilong Kaunti Csongrád-Csanád long Hangari. Szeged i gat 170,285[1] manmeri long em.

Szeged, kapitol bilong kaunti Csongrád-Csanád

Ol ReferensEdit