Open main menu
Solwara Atlantik
Greenland, Rype Fjord (js)4.jpg

Solwara Atlantik i bikpela solwara. Em i namel we ol Amerika na Yurop i stap.

Ol kantri long nambis long Solwara AtlantkEdit