Plak bilong Indonisia

Plak bilong Indonisia i mak olsem ofisel plak bilong kantri long Ogas 17, 1945.


Plak bilong Indonisia
}}
Use Nesenel plak na ensign National flag and ensign
Resio 2:3
Adopted 17 Ogas 1945